Face-SSO

วิดิโอการใช้งานระบบ Face-SSO เบื้องต้น

วิธีการ Login เข้าสู่ระบบ

วิธีการล็อคอินเข้าสู่ระบบ

1) กรอกเบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้แล้วรับ OTP ผ่านเบอร์ที่ลงทะเบียน

2) กรอกหมายเลขรหัส OTP ที่ได้รับ

3)  สแกนใบหน้าเพื่อเข้าสู่ระบบ

วิธีเพิ่มข้อมูลพนักงาน

1) คลิ้กที่หัวข้อ ข้อมูลบุคคล

2) กรอกข้อมูลของพนักงานที่ต้องการในช่องกรอกรายละเอียด

3) กดบันทึกเป็นอันเสร็จสิ้น

วิธีเพิ่มใบหน้าเข้าสู่ระบบ

1) เข้าสู่ระบบแล้วคลิ้กไอคอนด้านซ้าย

2) เลื่อนลงมาที่หัวข้อ Faces แล้วคลิ้กที่ไอคอน

3) ระบบจะเปิดกล้องเพื่อสแกนใบหน้า

4) หันใบหน้าไปมาให้ครบทิศทาง

5) กดบันทึกเป็นอันเสร็จสิ้น

วิธีเพิ่มกลุ่มงาน

1) คลิ้กที่หัวข้อ ข้อมูลกลุ่มงาน

2) กดที่ปุ่มเพิ่มข้อมูล

3) ใส่ข้อมูล ชื่อกลุ่ม ฝ่ายงาน และรายละเอียดของหน่วยงานที่จะเพิ่ม

4) กำหนดสิทธิการเข้าถึงของกลุ่ม

5) กดบันทึกเป็นอันเสร็จสิ้น

วิธีเพิ่มหน่วยงาน

1) คลิ้กที่หัวข้อหน่วยงาน

2) กดที่ปุ่มเพิ่มข้อมูล

3) ใส่ข้อมูล รายละเอียดของหน่วยงานที่จะเพิ่ม

4) กดบันทึกเป็นอันเสร็จสิ้น

วิธีเพิ่มฝ่ายงาน

1) คลิ้กที่หัวข้อฝ่ายงาน

2) กดที่ปุ่มเพิ่มข้อมูล

3) ใส่ข้อมูล รายละเอียดของฝ่ายงานที่จะเพิ่ม

4) กดบันทึกเป็นอันเสร็จสิ้น

วิธีเพิ่มระบบงาน

1) คลิ้กที่หัวข้อเพิ่มข้อมูลแอพพลิเคชั่น

2) กรอกรายละเอียดแอพพลิเคชั่นที่ต้องการเพิ่ม

3) กดบันทึกเป็นอันเสร็จสิ้น

การดูรายงานการเข้าใช้และประกาศ

การดูการรายงาน

1) คลิ้กที่หัวข้อสถิติผู้ใช้งาน

2) กดหนดวันและเวลาที่ต้องการดู

3) กดไอคอนแว่นขยาย

(สามารถดูสถิติผู้ใช้งานระบบได้ผ่านหัวข้อ (การใช้งานระบบ)

การเข้าใช้ประกาศ

1) คลิ้กที่หัวข้อข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

3) กำหนดวันที่และเวลาสิ้นสุดประชาสัมพันธ์

4) ใส่หัวข้อและรายละเอียดการประชาสัมพันธ์

5) กดบันทึกเป็นอันเสร็จสิ้น

การจัดการพาสเวิร์ด

Copyright © 2019-2023 face-sso.com All Rights Reserved