แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดใน การเฝ้าระวังกล้องวงจร วางแผนและลงทุน

การเฝ้าระวังกล้องวงจร การเฝ้าระวังวิดีโอด้วย กล้องวงจรปิด – วางแผนและลงทุนอย่างชาญฉลาดเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการให้สำเร็จ โครงสร้างพื้นฐานที่ให้บริการกล้องประกอบด้วยการเดินสายและสายไฟ พาวเวอร์ซัพพลาย ตัวนำไฟเบอร์ออปติก อะแดปเตอร์ และฮาร์ดแวร์ ส่วนประกอบหลักของโครงสร้างพื้นฐานควรมี อายุการใช้งานอย่างน้อย 10 ปีขึ้นไป อย่างไรก็ตาม กล้องจะมีอายุการใช้งานน้อยกว่าช่วงเวลาดังกล่าว อย่างมาก ดังนั้น โปรดลงทุนอย่างชาญฉลาด ในอุปกรณ์พื้นฐาน เนื่องจากสิ่งเหล่านี้จะอยู่ได้นานกว่า สามรุ่นของกล้องหรือมากกว่านั้น

การตรวจสอบและการบำรุงรักษาตามปกติ

การตรวจสอบฟุตเทจวิดีโอ วงจรปิดเป็นประจำเป็นสิ่งสำคัญสำหรับโครงการ วิดีโอวงจรปิดขนาดใหญ่หรือเล็ก การบำรุงรักษา ระบบหลังจากการติดตั้ง ครั้งแรกเป็นองค์ประกอบสำคัญของการจัดการระบบกล้องวงจรปิดที่มีประสิทธิภาพ ในกรณีส่วนใหญ่ ความประมาทเลินเล่อในการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอส่งผลให้ข้อมูลวิดีโอสูญหาย การตรวจสอบเป็นประจำจะช่วยระบุ ตัวการสำคัญในเหตุการณ์ ด้านความปลอดภัย (การโจรกรรม การโจมตี การฝากของ หรือ อาชญากรรมร้ายแรงอื่นๆ) ภาพจากกล้องวงจรปิด หากตรวจสอบเป็นประจำอาจสังเกตเห็น กิจกรรมที่ผิดปกติใดๆ ในสถานที่ (การเดินเล่น ผู้เข้าชมที่ไม่รู้จัก กิจกรรมที่น่าสงสัย ฯลฯ) โดยผู้กระทำความผิดต่อเนื่องที่ไซต์ใดไซต์หนึ่ง บ่อยครั้งที่การกำกับดูแล และความหละหลวมในการ มีสัญญาการบำรุงรักษารายปีนำไปสู่การสูญเสียหลักฐาน วิดีโอที่สำคัญ ซึ่งผิดวัตถุประสงค์ ของการตั้งค่าระบบกล้องวงจรปิด

หลังจากที่คุณได้ตั้งค่าระบบของคุณ อย่างเหมาะสมแล้ว (ซึ่งดำเนินการโดยมืออาชีพได้ดีที่สุด) ต่อไปนี้คือเคล็ดลับดีๆ บางประการสำหรับ การบำรุงรักษาตามปกติ

  • ระบบควรทำงาน/บันทึกอย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์
  • ตรวจสอบความปลอดภัย และ ซ่อนเครื่องบันทึกวิดีโอดิจิทัลของคุณ
  • เก็บข้อมูลไว้ในเครื่องบันทึกวิดีโอ ดิจิทัลหรือในที่เก็บข้อมูล บนคลาวด์ระยะไกล ที่เก็บข้อมูลในเครื่องบันทึกวิดีโอดิจิทัลเป็นแนวทาง ปฏิบัติที่ดีที่สุดซึ่งดีกว่า ที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์เนื่องจากจะไม่มีสัญญาณติดขัดหรือถูกแย่งชิง
  • บันทึกข้อมูลอย่างน้อย 30 วัน
  • หลังจากค้นหาฟุตเทจที่ต้องการแล้ว ให้บันทึกลงในแหล่งอื่น เช่น ธัมบ์ไดรฟ์หรือฮาร์ดไดรฟ์ภายนอก
จัดเก็บข้อมูลในตำแหน่งที่ปลอดภัย

วิดีโอกล้องวงจรปิดของธุรกิจอาจมีข้อมูลที่ละเอียดอ่อน เกี่ยวกับธุรกิจและ/หรือลูกค้าของคุณ ควรพยายามอย่างเต็มที่เพื่อความปลอดภัยในการเข้าถึงระบบ ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ (รวมถึงชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน) ควรมอบให้กับผู้จัดการที่เชื่อถือได้ซึ่งได้รับการตรวจสอบอย่างถูกต้องเท่านั้น ควรสร้างบันทึกเหตุการณ์เป็นลายลักษณ์อักษรและเก็บไว้ใกล้กับระบบกล้องวงจรปิด ของธุรกิจ บันทึกที่เป็นลายลักษณ์อักษรจะช่วยให้พนักงานสามารถบันทึกเวล าและวันที่ที่แน่นอนของเหตุการณ์ ในกรณีที่บุคคลที่เข้าถึงระบบเฝ้าระวังไม่ได้อยู่ในสถานที่ การบันทึกเวลาที่แน่นอนของเหตุการณ์ สามารถลดจำนวนทรัพยากรที่ใช้ในการค้นหาฟุตเทจที่จำเป็น

พัฒนา SOPS

เจ้าของจำนวนมากไม่มีนโยบายที่เป็นลายลักษณ์อักษร หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐาน (SOPS) เกี่ยวกับการใช้และการเก็บรักษาวิดีโอที่บันทึกไว้อย่างเหมาะสม ควรพัฒนานโยบายที่เหมาะสมร่วมกับที่ปรึกษาขององค์กร และควรสอดคล้องกับนโยบายการเก็บรักษาบันทึก ขององค์กร นโยบายควรระบุว่าภาพวิดีโออาจนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใด และ ประเภทของการอนุญาต ที่จำเป็นในการเข้าถึงหรือคัดลอกภาพเหล่านั้น ควรระบุว่าเป็นความลับในระดับที่เหมาะสม ควรระบุสิ่งที่ก่อให้เกิดการใช้งาน ที่ไม่เหมาะสมและการลงโทษทางวินัยที่อาจจะ เกิดขึ้นหากบุคลากรละเมิดนโยบาย

เลือกเทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด

การใช้เทคโนโลยีซอฟต์แวร์ ที่ใช้งานได้ง่ายหรือแม้กระทั่งมาพร้อมกับกล้อง IP หรือระบบจัดการวิดีโอ (VMS) สามารถเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมของระบบเฝ้าระวัง แล ะการดำเนินการรักษาความปลอดภัยของคุณ แม้ว่าเทคโนโลยีฮาร์ด แวร์ที่เป็นเอกสิทธิ์แบบ ครั้งเดียวอาจมีลักษณะเฉพาะตัวจนไม่ได้รับการสนับสนุนในภายหลัง แต่เทคโนโลยีซอฟต์แวร์มัก จะเจ็บปวดน้อยกว่าในการแก้ไขหาก ไม่ได้ผลตามที่ต้องการ

มีหลายปัจจัยที่ต้องพิจารณา เมื่อวางระบบกล้องวงจรปิด แต่การใช้หลักการข้างต้นเมื่อพิจารณาขอบเขตและขนาดของ ระบบ กล้องวงจรปิดจะช่วยหลีกเลี่ยงปัญหา และหลุมพรางทั่วไปที่อาจเกิดขึ้นจากการวางแผนที่ไม่ดี การเฝ้าระวังกล้องวงจร

เหตุใดฉันจึงอธิบายสถานการณ์ข้างต้น

หากคุณกำลังซื้อโทรศัพท์มือถือ คุณไม่จำเป็นต้องพึ่งพาร้านค้าที่คุณซื้อ หากมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น คุณจะได้รับบริการจากศูนย์บริการ

หากคุณกำลังซื้อกล้องวงจรปิดคุณต้องพึ่งพาผู้รวมระบบหรือตัวแทนจำหน่ายที่คุณซื้อเท่านั้น แบรนด์ กล้องวงจรปิดไม่ได้ให้การสนับสนุนบริการโดยตรงแก่ลูกค้าเหมือนที่บริษัทผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ทำ

เนื่องจากสถานการณ์ข้างต้นไม่แนะนำให้ซื้อกล้องวงจรปิดออนไลน์และติดตั้งผ่านช่างไฟฟ้า

หากคุณตัดสินใจที่จะติดตั้งกล้องวงจรปิดให้โทรติดต่อผู้จำหน่ายระบบรักษาความปลอดภัยที่ลงทะเบียนกับสมาคมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมของพวกเขาElectronic Security Association of India-ESAI หากผู้ขายไม่สนับสนุน คุณสามารถลงทะเบียนข้อร้องเรียนกับสมาคมที่เกี่ยวข้องได้

การตัดสินใจซื้อกล้องวงจรปิดขั้นสุดท้าย

บุคคล บริษัท และสมาคม ปัจจุบันรวบรวมคำพูดจากหลายบริษัท ส่วนใหญ่เป็นการตัดสินใจขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับข้อเสนอที่ถูกที่สุด หากคุณไม่มีงบประมาณ ให้ลดปริมาณกล้อง ไม่ใช่คุณภาพ

ในหลายบริษัท บุคลากรด้านไอทีและผู้ดูแลระบบไม่ได้ทำงานนานกว่า 2 ปีเพื่อให้มีชื่อเสียงกับเจ้าหน้าที่ระดับสูง รวบรวมข้อเสนอมากมายและตัดสินใจเลือกข้อเสนอที่ถูกที่สุดในการดำเนินการแบบเดียวกันกับบริษัทที่มีข้อเสนอน้อยกว่านั้นภายในหนึ่งปี บุคลากรด้านไอทีและผู้ดูแลระบบออกจากงานและ ผู้ขาย กล้องวงจรปิดก็ปิดกิจการหรือไม่สนับสนุนเนื่องจากการดำเนินธุรกิจที่มีกำไรต่ำ

ทั้งนี้บริษัทเคแอนด์โอ จึงได้มุ่งเน้นการจัดการแก้ไขปัญหา จัดการเอกสาร ด้านเอกสารขององค์กรมาอย่างยาวนาน และ ให้ความสำคัญกับด้านงานเอกสาร ต่อลูกค้าเป็นอย่างดี จนถึงปัจจุบันก็ได้ความยอมรับจากองค์กร ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็กมากมาย จึงใคร่ขออาสาดูและปัญหาด้านเอกสารให้กับองค์กรของท่านอย่างสุดความสามารถ เพราะเราเป็นหนึ่งในธุรกิจ ระบบจัดเก็บเอกสาร ที่ท่านไว้ใจได้

Face-sso (By K&O) หากท่านสนใจ เครื่องสแกนใบหน้ารุ่นต่างๆ หลากหลายรุ่น หรือ ติดตั้งระบบสแกนใบหน้า สามารถติดต่อสอบถามได้โดยตรง เรามีแอดมินคอยคอบคำถาม 24 ชั้วโมงที่ Line OA เครื่องสแกนใบหน้า สามารถ ขอราคาพิเศษได้ ตามงบประมาณที่เหมาะสม สอบถามได้สบายใจทั้ง เรื่องค่าบริการ ราคา และ งบประมาณ มั่นใจเพราะเป็นราคาที่สุด คุ้มค่าที่สุด

หากท่านมีความสนใจ บทความ หรือ Technology สามารถติดต่อได้ตามเบอร์ที่ให้ไว้ด้านล่างนี้
Tel.086-594-5494
Tel.095-919-6699

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *